Skip to content

Terapia Vojty w Zgorzelcu i Wrocławiu

Terapia Vojty w Zgorzelcu i Wrocławiu

Od początku istnienia CM Medaktiv w Zgorzelcu, jedną z głównych płaszczyzn, na których wciąż osiągamy sukcesy, jest praca z najmłodszymi. Jest to możliwe dzięki wiedzy zdobytej i potwierdzonej przez Vojta GeV oraz dużemu doświadczeniu w pracy tą metodą.

W związku z tym, że istnieje wiele różnych sądów na jej temat, jak i na temat jej prowadzenia uznałem, że warto wymienić najważniejsze zasady jakimi należy się kierować podczas prowadzenia terapii.

Będąc terapeutą z dużym  stażem, zawsze kieruję się w terapii Vojty tymi zasadami:

 1. prawidłowa ocena rozwoju dziecka i płynące z niej założenia kierunku postępowania w terapii,
 2. dobór pozycji ćwiczeń, odpowiednich dla etapu rozwoju i reakcji dziecka,
 3. docelowo trzy wzorce (na plecach, na boku, na brzuchu),
 4. każdy wzorzec powtarzamy po dwa razy na każdej stronie,
 5. stopniowo uczymy rodziców i włączamy ich do terapii domowej,
 6. dążymy do tego, aby ćwiczenia były wykonywane cztery razy dziennie (rodzic+terapeuta),ważna jest systematyczność i regularność
 7. WAŻNE! czas trwania terapii zależny jest od wieku dziecka: 0-6 miesięcy – max 5 minut, 6-12 miesięcy – 8-10 minut, starsze dzieci – max 15-20 minut.
 8. spotkania z terapeutą 1-2 na tydzień, w zależności od sprawności wykonywania ćwiczeń przez rodziców oraz dynamiki procesu
 9. wykluczenie przeciwwskazań (każdy terapeuta je zna),
 10. spokój i opanowanie Rodzica i terapeuty, który pozwoli łatwiej dostrzec reakcje i odczucia dziecka,
 11. ograniczenie do minimum ilości osób w gabinecie (babcie etc)

WAŻNE! Prawidłowo prowadzona terapia Vojty jest bezbolesna, uważny rodzic przy wsparciu doświadczonego terapeuty odróżni płacz niezadowolonego dziecka od płaczu spowodowanego bólem.