Skip to content

Terapia neurologopedyczna

W ramach kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do swoich pacjentów Centrum Medyczne Medaktiv oferuje również terapię neurologopedyczną, obejmującą m.in. diagnozę i terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Zakres i intensywność terapii neurologopedycznej oraz dobór materiału terapeutycznego ustalane są zawsze indywidualnie po badaniu neurologopedycznym, analizie historii choroby, uwzględnieniu możliwości chorego oraz jego stanu ogólnego i wydolności organizmu.

W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.

Zakres terapii neurologopedycznej:

  • Terapia osób dorosłych z afazją (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu, po przebytym udarze krwotocznym lub niedokrwiennym).
  • Terapia mowy dzieci z afazją (niedokształceniem mowy o typie afazji) po uszkodzeniach mózgu.
  • Terapia w dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa, gdy przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu, tj. w trakcie procesu rozwojowego).
  • Terapia w anartrii i dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe).
  • Terapia mowy dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera
  • Terapia dzieci z mutyzmem.
  • Terapia mowy u dzieci po operacjach rozszczepu wargi i podniebienia (wymowa nosowa).
  • Terapia osób potrzebujących komunikacji wspierającej lub alternatywnej AAC
  • Terapia mowy bezdźwięcznej