Skip to content

Metoda NDT Bobath

Neurorozwojowa koncepcja NDT – Bobath z powodzeniem jest stosowana u wcześniaków, noworodków, niemowląt oraz dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Nieinwazyjny charakter terapii NDT Bobath pozwala na stosowanie jej od pierwszych dni życia dziecka. Z tego względu, że plastyczność mózgu jest największa w pierwszym roku życia człowieka. Pozwala to zapobiec rozwinięciu się reakcji patologicznych w nieprawidłowe wzorce ruchowe.

Tempo i intensywność terapii dostosowujemy do możliwości psychofizycznych dziecka tak, aby zajęcia przebiegały w sposób przyjemny oraz umożliwiły samodzielne wykonanie ruchu przez dziecko.

NDT-Bobath obejmuje:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych,
 • wyzwalanie , wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. W usprawnianiu baczną uwagę zwraca się na jakość ruchu, dlatego celem usprawniania jest zawsze osiągnięcie ruchu możliwie najlepszej jakości.

Odpowiednio wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z dzieckiem z jednej strony przygotowują do zabiegów terapeutycznych, a z drugiej utrwalają ich efekty pozwalając na optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Adresowana jest do dzieci u których wykryto:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • asymetrię ułożeniową,
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • zespoły genetyczne,
 • wcześniactwo,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • choroby metaboliczne,
 • zaburzenia ortopedyczne,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • kręcz szyi,
 • wady postawy,
 • inne.