Skip to content

mgr Magdalena Kołodziej – neurologopeda, neuroterapeuta, oligofrenopedagog

Praktyki

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. S. Marciniaka we Wrocławiu,
 • Przedszkole Publiczne nr 103 we Wrocławiu,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu,
 • Ośrodek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaTor we Wrocławiu,
 • Świetlica Terapeutyczna przy Towarzystwie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu.

Praca

 • Przedszkole Publiczne nr 9 w Zgorzelcu,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Korczaka w Zgorzelcu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Zgorzelcu,
 • Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim,
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Zgorzelcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M.Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Wykształcenie

 • Podyplomowe Studia Neurologopedyczne – Uniwersytet Wrocławski
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu
 • Magisterskie Studia Uzupełniające – Uniwersytet Wrocławski Specjalność -pedagogika
 • Studia Licencjackie – pedagogika opiekuńcza Kolegium Nauczycielskie w Jeleniej Górze
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Jeleniej Górze
 • Kurs neuroterapii metodą EEG Biofeedback
 • Szkolenie Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących. I i II stopień
 • Szkolenie Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.

Oferta Gabinetu Neurologopedycznego

 • kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży
 • terapia logopedyczna
  • wady wymowy
  • opóźniony i niedokończony rozwój mowy
  • mowa bezdźwięczna
  • zaburzenia płynności mowy
 • terapia neurologopedyczna
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci i dorosłych z problemami neurologicznymi (afazja, dyzartria, zaburzenia mowy po urazach i guzach mózgu)
  • zaburzenia gryzienia, żucia i połykania w przebiegu chorób neurologicznych i zespołów wad genetycznych
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu
 • porady, konsultacje logopedyczne i pedagogiczne
 • wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych

Praktyka w Medaktiv

 • Terapia neurologopedyczna
 • Leczenie Afazji

Kontakt

+48 600 364 626
magdalena.kolodziej@neuroaktiv.pl

www.neuroaktiv.pl